Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Systemenhet )
 
Get ( Systemenhet )
Användning 
Returnerar enhetsbokstaven (Windows) eller volymnamnet (macOS) där det operativsystem som körs är lokaliserat.
Format 
Get (Systemenhet)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar /C:/ i Windows när operativsystemet ligger på enheten C:
Returnerar /Enhetsnamn/ i macOS när operativsystemet finns på en volym som heter Enhetsnamn.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler