Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellBehörighetsuppsättning )
 
Get ( AktuellBehörighetsuppsättning )
Användning 
Returnerar namnet på behörighetsuppsättningen som används för att utföra beräkningen i filen.
Format 
Get (AktuellBehörighetsuppsättning)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om en användare använder standardadministrationskontot och behörigheten för filen inte har ändrats, returneras [Full Access].
Kommentar 
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Om den här funktionen utvärderas i ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet, returnerar Get (AktuellBehörighetsuppsättning) [Full Access].
Se även funktionen Get ( KontoBehörighetsuppsättning ).
Exempel 
För den aktuella administratörsanvändaren kan Get (AktuellBehörighetsuppsättning) returnera [Full Access] (Full åtkomst).
För aktuell användare på försäljningsavdelningen kan Get (AktuellBehörighetsuppsättning) returnera [Data Entry Access].
För en användare med skrivskyddad åtkomst till en databas som kör ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet returnerar Get (KontoBehörighetsuppsättning) [Read-Only Access], men Get (AktuellBehörighetsuppsättning) returnerar [Full Access] (för det aktuella scriptet).
Relaterade avsnitt 
Skydda databaser
Skapa konton som verifieras via en extern server
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler