Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Enhet )
 
Get ( Enhet )
Användning 
Returnerar en siffra som representerar den typ av dator eller mobilenhet som FileMaker-produkten körs på.
Format 
Get (Enhet)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Den här funktionen returnerar ett nummer som visar vilken typ av dator eller mobil enhet som för närvarande kör FileMaker Pro eller FileMaker WebDirect, eller vilken typ av iOS-enhet som för närvarande kör FileMaker Go.
Returnerar följande:
0 för en okänd enhet
1 för en Mac
2 för en dator som kör Windows
3 för iPad
4 för iPhone eller iPod touch
5 för Android
Exempel 
Returnerar 2 om FileMaker Pro eller FileMaker WebDirect för närvarande körs på en dator med Windows.
Returnerar 3 om FileMaker Pro eller FileMaker WebDirect för närvarande körs på iPad.
Exempelscript finns i scriptsteget AVPlayer Spela upp.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler