Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( ÄndradeFält )
 
Get ( ÄndradeFält )
Användning 
Returnerar en lista med fält som har ändrats i den aktuella posten i den aktuella tabellen.
Format 
Get (ÄndradeFält)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Returnerar en lista med fält som ändrats sedan posten senast sparades. Listan innehåller lagrade beräkningsfält som är beroende av ett eller fler fält som har ändrats. Fältnamn är avgränsade med returtecken.
För en ny post är listan alltid tom eftersom posten aldrig sparats.
Exempel 
När fälten Fakturor::Kundnamn och Fakturor::Företag ändras och posten är öppen returnerar Get (ÄndradeFält):
Kundnamn
Företag
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler