Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner > FV
 
FV
Användning 
Returnerar det framtida värdet (FV) av en inledande investering, med utgångspunkt i en fast räntesats och ett fast betalningsbelopp för antalet perioder i månader.
Format 
FV (betalning ; räntesats ; perioder)
Parametrar 
betalning – betalning som ska göras under varje period
räntesats – räntesats för varje period
perioder – antal perioder
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill beräkna det framtida värdet (FV). Du kan till exempel beräkna hur mycket du kommer att tjäna på en investering om du betalar 500 kronor i månaden under 60 månader med 6 procents årlig ränta.
Kommentar 
När räntesats är 0, returnerar denna funktion resultatet av betalning * perioder.
Funktionen FV tar inte hänsyn till nuvärdet av din investering och det förutsätts att betalningen görs i slutet av varje period.
Ekvation
Exempel 
FV (50 ; 0,11/12 ; 5*12) returnerar 3975,90398429….
FV (2000 ; .12 ; 30) + 5000 * (.12 + 1) ^ 30 returnerar 632464.97928640....
FV (500 ; .11/5 ; 60) returnerar 61141.65130790....
Du kan ange antalet decimaler för det returnerade värdet genom att omge formlerna med funktionen Round. Exempel: Round (Aktuell formel ; 2).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler