Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellTidsstämpel )
 
Get ( AktuellTidsstämpel )
Användning 
Returnerar aktuellt datum och klockslag (till närmaste sekunden) enligt systemklockan.
Format 
Get (AktuellTidsstämpel)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
tidsstämpel
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Formatet på det returnerade värdet avgörs av operativsystemets inställningar.
Kommentar 
I klient-/servermiljöer och serverlösa nätverk utvärderar Get (AktuellTidsstämpel) statusen för klientdatorn som kör scriptet (inte värddatorn).
Exempel 
Returnerar 2019-01-01 11:30:00 när systemklockan visar 1 januari 2019 11:30:00.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler