Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Truncate
 
Truncate
Användning 
Returnerar ett tal avkortat till angivet antal decimaler.
Format 
Truncate (tal ; precision)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
precision – ett numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck för antalet decimaler
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den här funktionen utvärderar inte siffror utöver angiven precision. Använd funktionen Round om du vill avrunda uppåt eller nedåt till ett visst antal decimaler.
Exempel 
Truncate (123,456 ; 2) returnerar 123,45.
Truncate (-14,6 ; 0) returnerar -14.
Truncate (29343,98 ; -3) returnerar 29000.
Truncate (123,456 ; 4) returnerar 123,456.
Truncate (29343,98 ; 5) returnerar 29343,98.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler