Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Floor
 
Floor
Användning 
Returnerar ett tal som avrundas nedåt till nästa lägre heltal.
Format 
Floor (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Exempel 
Floor (1,25) returnerar 1.
Floor (-1,25) returnerar -2.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler