Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterhöjd )
 
Get ( Fönsterhöjd )
Användning 
Returnerar höjden, i punkter, för fönstret där scriptet körs.
Format 
Get (Fönsterhöjd)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Fönstrets höjd beräknas från fönstrets övre ytterkanter till de undre ytterkanterna. Värdet omfattar inte skuggor eller andra effekter på fönster.
I FileMaker WebDirect inkluderar inte fönsterhöjden menyer eller verktygsfält som är en del av webbläsaren.
Kommentar 
Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.
Exempel 
Get (Fönsterhöjd) returnerar 300 om det aktuella fönstrets höjd är 300 punkter.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler