Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsCSS
 
GetAsCSS
Användning 
Returnerar text konverterad till formatet CSS (Cascading Style Sheets).
Format 
GetAsCSS (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
GetAsCSS returnerar den angivna texten i ett span-element med CSS-egenskaper.
Kommentar 
Funktionen GetAsCSS returnerar inte format som har ställts in i dialogrutan Villkorlig formatering.
Exempel 
GetAsCSS(text) returnerar exempelresultatet nedan när fälttexten innehåller ordet "Frank", som har följande textattribut: Typsnitt = Helvetica, Typsnittsstorlek = 12 punkter, Typsnittsfärg = röd, Typsnittsstil = fet.
Exempelresultat:
<span style = "font-family: 'Helvetica';font-size: 12px;color:
#FF0000;font-weight: bold;text-align: left;">Frank</span>
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler