Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Int
 
Int
Användning 
Ignorerar siffrorna till höger om decimalkommat och returnerar heltalsdelen av ett tal utan avrundning.
Format 
Int (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Int(1,45) returnerar 1.
Int(-3,9) returnerar -3.
Int(123,9) returnerar 123.
Int(Spelare/3) returnerar 4 om Spelare innehåller 13.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler