Referens > Funktioner > Containerfunktioner > HexEncode
 
HexEncode
Användning 
Returnerar data som text i hexadecimalt format.
Format 
HexEncode(data)
Parametrar 
data – ett textuttryck eller -fält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
HexEncode("FileMaker") returnerar 46696C654D616B6572.
Exempel 2 
Konverterar innehållet i ett containerfält till hexkodad text och sparar den i ett textfält.
Tilldela fält [ tabell::hexdata ; HexEncode (tabell::container) ]
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler