Referens > Funktioner > Textfunktioner > KanaHankaku
 
KanaHankaku
Användning 
Konverterar zenkaku katakana till hankaku katakana.
Format 
KanaHankaku (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
KanaHankaku("Japansk textsträng med katakana-tecken av typen zenkaku (2 byte)") returnerar Japansk textsträng med katakana-tecken av typen hankaku (1 byte).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler