Referens > Funktioner > Containerfunktioner > VerifyContainer
 
VerifyContainer
Användning 
Returnerar 0 (falskt) om containerdata ändrades eller raderades utanför FileMaker; annars returneras 1 (sant).
Format 
VerifyContainer (källfält)
Parametrar 
källfält – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält, containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Returnerar ett logiskt värde som anger giltigheten för data som har lagrats externt i ett containerfält.
Exempel 
VerifyContainer (Foto) returnerar:
0 (falskt) om externt lagrade filer har ändrats eller raderats.
1 (sant) om inget har ändrats eller raderats.
? om fältet Foto inte är ett containerfält.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler