Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skärmbredd )
 
Get ( Skärmbredd )
Användning 
Returnerar bredden, i punkter, på skärmen där fönstret för den aktuella filen är öppet.
Format 
Get (Skärmbredd)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om fönstret sträcker sig över flera skärmar använder den här funktionen skärmen som innehåller den största procentandelen av fönstret. Om flera fönster är öppna i den aktuella databasfilen kan varje fönster ha ett eget värde för skärmbredd, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.
Exempel 
Returnerar 640 när skärmupplösningen är 640 x 480.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler