Referens > Funktioner > Logiska funktioner > If
 
If
Användning 
Returnerar antingen resultat1 eller resultat2, beroende på värdet för ett villkor.
Format 
If (villkor ; resultat1 {; resultat2})
Parametrar 
villkor – valfritt numeriskt värde eller logiskt uttryck.
resultat1 – uttryck eller fältnamn.
resultat2 – uttryck eller fältnamn.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om villkor är sant (ett numeriskt resultat som inte är noll) returnera FileMaker Pro resultat1. Om villkor är falskt (0) returneras resultat2. Om villkor är Falskt och inget resultat2 tillhandahålls så returnerar If ett tomt resultat. Villkor måste vara ett uttryck som returnerar antingen ett numeriskt resultat eller ett logiskt resultat (sant/falskt).
Kommentar 
Om det finns mer än två möjliga resultat bör du kanske använda funktionen Case.
Om villkor refererar till ett fält som ännu inte innehåller ett värde returnerar If som standard ett tomt resultat. Du kan åsidosätta detta genom att avmarkera kryssrutan Beräkna inte om alla fält är tomma.
Exempel 
If (Land = "USA" ; "Amerikansk teknisk support" ; "Internationell teknisk support") returnerar Internationell teknisk support om fältet Land innehåller Frankrike eller Japan. Returnerar Amerikansk teknisk support om fältet Land innehåller USA.
If (Stat ="CA" ; Delsumma * CA-moms ; 0) returnerar momsen om köparen bor i Kalifornien, annars returneras 0.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler