Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterbredd )
 
Get ( Fönsterbredd )
Användning 
Returnerar bredden, i punkter, för fönstret där scriptet körs.
Format 
Get (Fönsterbredd)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Fönstrets bredd beräknas från fönstrets vänstra till den högra ytterkanten. Värdet omfattar inte skuggor eller andra effekter på fönster.
Kommentar 
Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.
Exempel 
Returnerar 300 när det aktuella fönstret är 300 punkter brett.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler