Referens > Funktioner > Designfunktioner > TableIDs
 
TableIDs
Användning 
Returnerar en lista över ID på alla tabeller i databas.
Format 
TableIDs (databas)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Varje värde är unikt och identifierar en tabellförekomst. ID:t är dessutom oberoende av när du skapar varje tabellförekomst: den första tabellförekomsten kan ha det minsta värdet, mellanvärdet eller högsta värdet.
Listade objekt är avgränsade med returtecken.
Exempel 
TableIDs ("Universitetsdatabas") returnerar
1065089
1065090
för databasfilen Universitetsdatabas, om två tabellförekomster har definierats för filen.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler