Referens > Funktioner > Tidsfunktioner
 
Tidsfunktioner
Tidsfunktioner beräknar tider och bearbetar tidsinformation.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Ett tal som motsvarar antalet timmar (0-23) i en angiven tid.
Ett tal som motsvarar antalet minuter (0-59) i en angiven tid.
Ett tal som motsvarar antalet sekunder (0-59) i en angiven tid.
Ett tidsresultat med det angivna antalet timmar, minuter och sekunder.
Obs!  Du kan även använda funktionen Timestamp för tidsinformation.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler