Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptDecryptBase64
 
CryptDecryptBase64
Användning 
Dekrypterar Base64-kodad text med den angivna nyckeln och returnerar text- eller containerdata.
Format 
CryptDecryptBase64(text;nyckel)
Parametrar 
text – alla textuttryck eller textfält som innehåller data som returneras av funktionen CryptEncryptBase64.
nyckel – alla uttryck eller fält som innehåller samma nyckel som använts för att kryptera text.
Returnerad datatyp 
text, container
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Den här funktionen fungerar på samma sätt som funktionen CryptDecrypt, förutom att den accepterar Base64-kodad text som returneras av funktionen CryptEncryptBase64.
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
Returnerar Det här ska skyddas, texten som krypterades med hjälp av CryptEncryptBase64 med samma nyckel.
CryptDecryptBase64 (
CryptEncryptBase64 ( ”Det här ska skyddas” ; ”Mitt hemliga lösenord” ) ;
”Mitt hemliga lösenord”
)
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler