Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Containerfuncties
Base64Decode
Base64Encode
Base64EncodeRFC
CryptAuthCode
CryptDecrypt
CryptDecryptBase64
CryptDigest
CryptEncrypt
CryptEncryptBase64
GetContainerAttribute
GetHeight
GetThumbnail
GetWidth
HexDecode
HexEncode
TextDecode
TextEncode
VerifyContainer
Datumfuncties
Date
Day
DayName
DayNameJ
DayOfWeek
DayOfYear
Month
MonthName
MonthNameJ
WeekOfYear
WeekOfYearFiscal
Year
YearName
Financiële functies
FV
NPV
PMT
PV
Getalfuncties
Abs
Ceiling
Combination
Div
Exp
Factorial
Floor
Int
Lg
Ln
Log
Mod
Random
Round
SetPrecision
Sign
Sqrt
Truncate
Get-functies
Get ( AccountGroepsnaam )
Get ( AccountNaam )
Get ( ActiefLayoutObjectNaam )
Get ( ActiefPortaalrijnummer )
Get ( ActieveCombinatietoetsen )
Get ( ActieveSelectieGrootte )
Get ( ActiveringExternEvenement )
Get ( Apparaat )
Get ( ApplicatieTaal )
Get ( ApplicatieVersie )
Get ( BestandsGrootte )
Get ( BestandsNaam )
Get ( Bestandspad )
Get ( BewegingsInfoActivering )
Get ( BureaubladPad )
Get ( CoderingsStatus )
Get ( CombinatietoetsActivering )
Get ( Documentpad )
Get ( DoelPaneelActivering )
Get ( FileMakerpad )
Get ( GebeurtenissenRegiobewaking )
Get ( GebruikersNaam )
Get ( GeïnstalleerdeFMPlugins )
Get ( GevondenTelling )
Get ( GewijzigdeVelden )
Get ( HostNaam )
Get ( HuidigeDatum )
Get ( HuidigeNaamPrivilegeset )
Get ( HuidigePaneelActivering )
Get ( HuidigeTijd )
Get ( HuidigeTijdstempel )
Get ( HuidigeTijdUTCMilliseconden )
Get ( HuidigeUitgebreidePrivileges )
Get ( InhoudActiefVeld )
Get ( IPadresHost )
Get ( KeuzeLaatsteBericht )
Get ( KleurHoogContrast )
Get ( LaatsteExterneFoutGegevens )
Get ( LaatsteFout )
Get ( LayoutNaam )
Get ( LayoutNummer )
Get ( LayoutTabelNaam )
Get ( LayoutToegang )
Get ( LijstDocumentenpad )
Get ( Menubalkstatus )
Get ( NaamActiefVeld )
Get ( NaamEigenMenureeks )
Get ( NaamPrivilegesetAccount )
Get ( NetwerkProtocol )
Get ( NummerActieveHerhaling )
Get ( NummerBerekeningHerhaling )
Get ( PaginaNummer )
Get ( PersistentID )
Get ( PrinterNaam )
Get ( ProgrammaArchitectuur )
Get ( RecordID )
Get ( RecordNummer )
Get ( RecordToegang )
Get ( SchermBreedte )
Get ( SchermDiepte )
Get ( SchermHoogte )
Get ( Schermschaalfactor )
Get ( ScriptNaam )
Get ( ScriptParameter )
Get ( ScriptResultaat )
Get ( Standaardbestandslocatie )
Get ( StartActieveSelectie )
Get ( StatusFoutafvanging )
Get ( StatusGevraagdeWeglaatopdracht )
Get ( StatusHoogContrast )
Get ( StatusOnderbrekenToestaan )
Get ( StatusOpenRecords )
Get ( StatusSamengebruik )
Get ( StatusSorteren )
Get ( StatusStatuspaneel )
Get ( StatusSysteeminstellingenGebruiken )
Get ( StatusWeergaveLayout )
Get ( SysteemIPadres )
Get ( SysteemNICadres )
Get ( SysteemPlatform )
Get ( SysteemStation )
Get ( SysteemTaal )
Get ( SysteemVersie )
Get ( TabelnaamActiefVeld )
Get ( TekstliniaalZichtbaar )
Get ( TekstSnelZoeken )
Get ( TellerOpenRecords )
Get ( TellingGebruikers )
Get ( TellingLayout )
Get ( TellingRecordwijzigingen )
Get ( TellingTotaalaantalRecords )
Get ( TellingVerzoeken )
Get ( TijdelijkPad )
Get ( TijdstempelHuidigeHost )
Get ( ToestaanOpmaakbalkStatus )
Get ( ToestandScriptanimatie )
Get ( ToetsaanslagActivering )
Get ( TouchToetsenbordstatus )
Get ( TypeNetwerk )
Get ( UitgebreidePrivilegesAccount )
Get ( UUID )
Get ( VensterBoven )
Get ( VensterBreedte )
Get ( VensterBureaubladBreedte )
Get ( VensterBureaubladHoogte )
Get ( VensterHoogte )
Get ( VensterinhoudBreedte )
Get ( VensterinhoudHoogte )
Get ( VensterLinks )
Get ( VensterModus )
Get ( VensterNaam )
Get ( VensterRichting )
Get ( VensterStijl )
Get ( VensterZichtbaar )
Get ( VerbindingsAttributen )
Get ( VerbindingsStatus )
Get ( VersieHosttoepassing )
Get ( ZoomniveauVenster )
Herhaalfuncties
Extend
GetRepetition
Last
Logische functies
Case
Choose
Evalueren
EvaluationError
ExecuteSQL
GetAsBoolean
GetAVPlayerAttribute
GetField
GetFieldName
GetLayoutObjectAttribute
GetNthRecord
If
IsEmpty
IsValid
IsValidExpression
Let
Lookup
LookupNext
Self
Mobiele functies
Location
LocationValues
RangeBeacons
Ontwerpfuncties
DatabaseNamen
FieldBounds
FieldComment
FieldIDs
FieldNames
FieldRepetitions
FieldStyle
FieldType
GetNextSerialValue
LayoutIDs
LayoutNames
LayoutObjectNames
RelationInfo
ScriptIDs
ScriptNames
TableIDs
TableNames
ValueListIDs
ValueListItems
ValueListNames
WindowNames
Resuméfuncties
GetSummary
Tekstfuncties
Char
Code
Exact
Filter
FilterValues
Furigana
GetAsCSS
GetAsDate
GetAsNumber
GetAsSVG
GetAsText
GetAsTime
GetAsTimestamp
GetAsURLEncoded
GetValue
Hiragana
JSONDeleteElement
JSONFormatElements
JSONGetElement
JSONListKeys
JSONListValues
JSONSetElement
KanaHankaku
KanaZenkaku
KanjiNumeral
Katakana
Left
LeftValues
LeftWords
Length
Lower
Middle
MiddleValues
MiddleWords
NumToJText
PatternCount
Position
Proper
Quote
Replace
Right
RightValues
RightWords
RomanHankaku
RomanZenkaku
SerialIncrement
SortValues
Substitute
Trim
TrimAll
UniqueValues
Upper
ValueCount
WordCount
Tekstopmaakfuncties
RGB
TextColor
TextColorRemove
TextFont
TextFontRemove
TextFormatRemove
TextSize
TextSizeRemove
TextStyleAdd
TextStyleRemove
Tijdfuncties
Hour
Minute
Seconds
Time
Tijdstempelfuncties
Timestamp
Totaalfuncties
Average
Count
List
Max
Min
StDev
StDevP
Sum
Variance
VarianceP
Trigonometrische functies
Acos
Asin
Atan
Cos
Degrees
PI
Radians
Sin
Tan