Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > GetField
 
GetField
Doel 
Evalueert veldnaam en geeft als resultaat de inhoud van het opgegeven veld.
Opmaak 
GetField (veldnaam)
Parameters 
veldnaam - een tekstuitdrukking of een tekstveld dat naar de naam van een veld verwijst
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
GetField evalueert veldnaam, zoekt een overeenkomst tussen het resultaat en een veld in de tabel waarop de berekening is uitgevoerd en geeft als resultaat de inhoud van dat veld.
Voor het verkrijgen van waarden uit velden met dezelfde veldnaam in meerdere tabellen plaatst u veldnaam tussen dubbele aanhalingstekens, zoals in GetField ("veldnaam").
Bijvoorbeeld: GetField ("Telefoon") geeft als resultaat een waarde uit Klant::Telefoon wanneer GetField wordt berekend voor de tabel Klant en geeft als resultaat Bedrijf::Telefoon wanneer GetField wordt berekend voor de tabel Bedrijf.
Voor het verkrijgen van waarden uit meerdere velden plaatst u veldnaam niet tussen aanhalingstekens, zoals in GetField (veldnaam), en geeft u een veld op dat een waarde bevat die overeenkomt met de naam van een ander veld in de tabel. Als u de waarde wilt wijzigen die GetField als resultaat geeft, wijzigt u de waarde in het opgegeven veld zodat deze overeenkomt met de naam van een ander veld in de tabel.
Een tabel heeft bijvoorbeeld drie velden: Klant::Contactmethode, Klant::Telefoon en Klant::E-mail. Wanneer Klant::Contactmethode "Telefoon" bevat, geeft GetField (Contactmethode) als resultaat de inhoud van Klant::Telefoon. Als Klant::Contactmethode echter "E-mail" bevat, geeft GetField (Contactmethode) als resultaat de inhoud van Klant::E-mail.
Voorbeeld 1 
Als u records sorteert volgens een berekeningveld dat door de GetField-functie is gedefinieerd, kunt u records dynamisch sorteren subresumégegevens weergeven door de waarde van het veld opgegeven door GetField te wijzigen.
Veronderstel dat een database vier velden heeft:
Klantnaam, een tekstveld
Stad, een tekstveld
SorteerSelectie, een globaalveld
Sorteersleutel, een berekeningveld dat is gedefinieerd als GetField ("SorteerSelectie")
Dit script gaat naar de lay-out Facturen en sorteert records volgens het veld Sorteersleutel:
Ga naar lay-out ["Facturen" (Facturen)]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
#Sorteren op het veld Sorteersleutel
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Als Sorteerselectie "Klantnaam" bevat, geeft Sorteersleutel als resultaat de waarden van het veld Klantnaam en wordt de gevonden reeks gesorteerd op Klantnaam. Subresumégegevens die moeten verschijnen wanneer records zijn gesorteerd op Sorteersleutel, worden vanuit het veld Klantnaam weergegeven.
Als Sorteerselectie zo wordt gewijzigd dat dit veld "Stad" bevat, geeft Sorteersleutel als resultaat de waarden van het veld Stad. wordt de gevonden reeks opnieuw gesorteerd op Stad en worden subresumégegevens vanuit het veld Stad weergegeven.
Omdat de gevonden reeks is gesorteerd op Sorteersleutel, wordt de sorteerinformatie automatisch bijgewerkt wanneer de waarden die worden gegeven door Sorteersleutel wijzigen. U hoeft geen andere sorteerbewerking uit te voeren.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules