Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Datumfuncties
 
Datumfuncties
Met datumfuncties berekent u datums en bewerkt u datumgegevens.
Belangrijk  U kunt voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken, om verwarring te voorkomen. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro datums met jaartallen van twee cijfers verwerkt.
Opmerking  Systeeminstellingen be├»nvloeden de weergave van datums. Raadpleeg Bestanden met andere systeeminstellingen openen.
Tip  U kunt nul (0) en negatieve getallen gebruiken als argumenten voor datumfuncties. De volgende formule geeft bijvoorbeeld als resultaat 31-5-2019:
Date(6;0;2019)
Klik op een functienaam voor meer informatie.
 
Deze functie
Geeft dit als resultaat
De kalenderdatum voor maand, dag en jaar.
Een getal van 1 tot en met 31 voor de dag van de maand waarop de datum valt.
Tekst die de volledige naam van de weekdag voor een datum is.
Japanse tekst die de volledige naam van de weekdag voor een datum is.
Een getal dat de dag van de week voorstelt waarop een datum valt.
Het aantal dagen vanaf het begin van het jaar tot een datum.
Een getal van 1 tot en met 12 dat de maand van het jaar voorstelt waarin een datum valt.
De volledige naam van de maand voor een datum.
De Japanse naam van de maand voor een datum.
Het aantal weken vanaf 1 januari van het jaar tot een datum.
Een getal van 1 tot en met 53 dat de week voorstelt waarin een datum valt vanaf een begindag.
Een getal dat het jaar voorstelt waarin een datum valt.
De naam van het Japanse jaar van een datum, in de opgegeven opmaak.
Verwante onderwerpen 
Functies
Formules