Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextStyleAdd
 
TextStyleAdd
Doel 
Voegt in één keer de opgegeven stijlen aan de tekst toe.
Opmaak 
TextStyleAdd (tekst;stijlen)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
stijlen - een benoemde stijl uit de lijst die hieronder in Beschrijving is vermeld.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
U kunt meerdere stijlen toevoegen door de operator + tussen stijlnamen te gebruiken. Negatieve waarden zijn niet geldig. Alle stijlen worden verwijderd, als de enige opgegeven stijl Plain is. Plain wordt genegeerd indien gecombineerd met andere stijlen. Stijlen zijn niet hoofdlettergevoelig en bevatten geen spaties.
Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.
De beschikbare stijlen zijn:
Plain
Bold
Italic
Underline
HighlightYellow
Condense
Extend
Strikethrough
SmallCaps
Superscript
Subscript
Uppercase
Lowercase
Titlecase
WordUnderline
DoubleUnderline
AllStyles (alle beschikbare stijlen)
Opmerkingen 
Als u de letterkast wilt veranderen, gebruikt u de functie Lower, Upper of Proper (raadpleeg Tekstfuncties).
Voorbeelden 
TextStyleAdd ("Gebeitst" ; Italic) geeft als resultaat het woord Gebeitst cursief weer.
TextStyleAdd (Voornaam ; Bold+Underline) geeft als resultaat Sandra weer in vette, onderstreepte tekst wanneer het veld Voornaam de naam Sandra bevat.
De volgende berekening verwijdert alle stijlen uit de tekst en maakt de hele constructie cursief.
TextStyleAdd (TextStyleAdd (Voornaam ; Plain) ; Italic)
De volgende berekening maakt twee beschrijvingen van stijlen en voegt daarna twee constructies met deze stijlen samen. Met de functie Let kunt u op een efficiënte wijze een lange en complexe TextStyleAdd-instructie maken.
Let ([
   TitleStyle = Smallcaps + Titlecase ;
   BodyStyle = Plain
] ;
TextStyleAdd (titleField ; titleStyle) & "¶¶" & TextStyleAdd (bodyField ; BodyStyle))
In het volgende voorbeeld gebruikt u, om elke vermelding van bepaalde woorden te zoeken en de stijl ervan te veranderen, de functie Substitute in combinatie met de functie TextStyleAdd.
Substitute (ArticleBody ;
["Zin1" ; TextStyleAdd ("Zin 1" ; Italic)] ;
["Zin 2" ; TextStyleAdd ("Zin 2" ; Bold)])
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules