Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties
 
Totaalfuncties
Opmerking  Totaalfuncties voeren een statistische analyse uit op getallen (en bij sommige functies op datums en tijden) in:
meerdere velden in een record
gerelateerde velden, al dan niet weergegeven in een portaal
herhalende velden.
U kunt bijvoorbeeld de functie Sum gebruiken om de in een portaal voorkomende waarden op te tellen in plaats van een rapport met gegroepeerde gegevens en subtotalen te maken.
De parameterwaarden kunnen een getalconstante bevatten (bijvoorbeeld 10) of een geldige uitdrukking. Een constante parameter in een formule voor een berekeningveld beïnvloedt de resultaten voor elke herhaling.
Wanneer herhalende veldparameters (veld1; veld2;...) een niet-herhalend veld bevatten, wordt die waarde alleen gebruikt in het resultaat voor de eerste herhaling, tenzij u de Extend functie gebruikt.
Waarden in herhalingen die het aantal herhalingen in het berekende veld overschrijden, worden genegeerd. Een berekend veld met bijvoorbeeld drie herhalingen kan maximaal drie resultaten ontvangen, zelfs wanneer een veld waarnaar in de berekening wordt verwezen, vijf herhalingen bevat.
Klik op een functienaam voor meer informatie.
 
Deze functie
Geeft dit als resultaat
Een waarde die het gemiddelde is van alle geldige, niet-lege waarden in een veld.
Het aantal geldige, niet-lege waarden in een veld.
Een samengevoegde lijst van niet-lege waarden voor een of meer velden.
De hoogste geldige waarde in een veld.
De kleinste geldige, niet-lege waarde in een veld.
De standaarddeviatie van een steekproef die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.
De standaarddeviatie van een populatie die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.
Het totaal van alle geldige, niet-lege waarden in een veld.
De variantie van een steekproef die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.
De variantie van een populatie die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.
Verwante onderwerpen 
Functies
Formules