Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > Left
 
Left
Doel 
Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters in tekst, gerekend van links.
Opmaak 
Left (tekst;aantal karakters)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
aantal karakters - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Voorbeelden 
Left ("Productie" ; 4) geeft als resultaat Prod.
Left (Naam ; Position (Naam ; " " ; 1 ; 1)) geeft als resultaat Willem, wanneer het veld Naam de naam Willem Wouters bevat.
Left (Postcode ; 3) & Upper (Left (Achternaam ; 4)) geeft als resultaat 481JANS wanneer het veld Postcode 4811 en het veld Achternaam de waarde Janssens bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules