Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( GebruikersNaam )
 
Get ( GebruikersNaam )
Doel 
Geeft als resultaat de naam van de FileMaker-gebruiker, zoals opgegeven op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren.
Opmaak 
Get (GebruikersNaam)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
De resulterende naam is door de gebruiker opgegeven.
Belangrijk  Voor een betere beveiliging gebruikt u de Get ( AccountNaam ) functie om de gebruikerstoegang bij te houden en te beheren: een gebruiker kan de accountnaam die wordt gebruikt om bij een databasebestand aan te melden, niet wijzigen.
In FileMaker WebDirect geeft deze functie als resultaat [WebDirect-<xxxxx>], waarbij <xxxxx> de laatste vijf cijfers van het huidige permanente ID is. Raadpleeg de Get ( PersistentID ) functie.
Bij scripts op een server geeft deze functie als resultaat:
de naam van de planning als het script wordt uitgevoerd door een FileMaker Server-planning
<scriptnaam> - <accountnaam> <x>, waarbij <x> het aantal uitgevoerde scripts is sinds de FileMaker Script Engine is gestart
Voorbeelden 
Geeft als resultaat Saartje Looman als Saartje Looman de huidige gebruiker is. Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Account toevoegen scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Get ( PersistentID ) functie
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules