Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > SortValues
 
SortValues
Doel 
Sorteert een lijst met waarden volgens het opgegeven gegevenstype en de opgegeven landinstellingen.
Opmaak 
SortValues (waarden {;gegevenstype ; landinstellingen})
Parameters 
waarden - een tekstuitdrukking of een veld dat een lijst met waarden is die door teruglooptekens zijn gescheiden.
gegevenstype - een getal dat het te sorteren type gegevens opgeeft (zie hieronder). Een positieve waarde sorteert in oplopende volgorde, een negatieve waarde in aflopende volgorde.
landinstellingen - de naam van de taalinstellingen die de te volgende sorteerregels bevatten (zie hieronder).
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Beschrijving 
Elke resultaatwaarde eindigt met een Return, zodat lijsten gemakkelijk kunnen worden samengevoegd. Raadpleeg LeftValues functie voor meer informatie over het werken met lijsten met waarden.
Voor de parameter gegevenstype gebruikt u een van de volgende waarden zodat deze functie waarden naar behoren kan sorteren. Als u geen waarde of een niet-herkende waarde gebruikt, worden waarden gesorteerd als tekst in oplopende volgorde.
 
gegevenstype
Sorteert waarden als
1
Tekst
2
Getal
3
Datum
4
Tijd
5
Tijdstempel
Voor de parameter landinstellingen gebruikt u een van de volgende namen om de taalinstellingen op te geven die u wilt gebruiken voor de sorteerregels. De sorteervolgorde wordt door de taalinstellingen bepaald op dezelfde manier als het sorteren van records (raadpleeg Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen). Als u een lege waarde of geen waarde opgeeft, wordt er gesorteerd volgens de taalinstellingen van het bestand dat de relatiegrafiek van de berekening bevat. Een niet-herkende waarde zorgt ervoor dat deze functie "?" als resultaat geeft.
 
Ondersteunde namen voor de parameter landinstellingen
Arabic
English
Hindi
Norwegian
Spanish_Traditional
Bengali
Estonian
Hungarian
Panjabi
Swedish
Bulgarian
Finnish
Icelandic
Persian
Swedish_Custom
Catalan
Finnish_Custom
Italian
Polish
Tamil
Catalog
French
Japanese
Portuguese
Telugu
Chinese
German
Kannada
Romanian
Thai
Chinese_Stroke
German_Dictionary
Korean
Russian
Turkish
Croatian
Greek
Latvian
Serbian
Ukrainian
Czech
Greek_Mixed
Lithuanian
Slovak
Unicode_Raw
Danish
Gujarati
Malayalam
Slovenian
Unicode_Standard
Dutch
Hebrew
Marathi
Spanish
Vietnamese
Opmerkingen 
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".
Voorbeeld 1 
SortValues ("34¶600¶18¶29" ; -2}) geeft als resultaat
600¶34¶29¶18¶
Voorbeeld 2 
SortValues (Product::Colors) geeft als resultaat waarden gesorteerd in de standaardvolgorde (zoals tekst in oplopende alfabetische volgorde) in een bestand waarin de landinstellingen Engels zijn:
blue¶green¶GREEN¶red¶yellow¶
wanneer het veld Product::Colors red¶green¶blue¶GREEN¶yellow¶ bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
UniqueValues functie