Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Getalfuncties > SetPrecision
 
SetPrecision
Doel 
Berekent elke rekenkundige functie met een precisie van 16 tot 400 cijfers achter de komma.
Opmaak 
SetPrecision (uitdrukking;precisie)
Parameters 
uitdrukking - een numerieke uitdrukking
precisie - een getal of een numerieke uitdrukking voor het aantal decimalen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Alle functies behalve de trigonometrische functies ondersteunen uitgebreide precisie. Deze functie voert geen verkorting uit.
Voorbeelden 
SetPrecision (5/9;30) geeft als resultaat 0,555555555555555555555555555556.
SetPrecision (1,321321321321321321321321321;0) geeft als resultaat 1,3213213213213213.
SetPrecision (If (veld1>5;Exp(50);Average(5/9;1/7;5/7));25) geeft als resultaat
5184705528587072464087.4533229334853848274691006 als veld1 > 5 of
0.4708994708994708994708995 als veld1 <= 5.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules