Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( IPadresHost )
 
Get ( IPadresHost )
Doel 
Geeft als resultaat het IP-adres van de hostcomputer voor het huidige bestand.
Opmaak 
Get (IPadresHost)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Als het huidige bestand niet wordt gehost, is het resultaat een lege tekenreeks.
Als er IPv4- en IPv6-adressen beschikbaar zijn voor extern gehoste bestanden, wordt het adres als resultaat gegeven in de meest gebruikelijke opmaak of de standaardopmaak. Dit is mogelijk een andere opmaak dan was gebruikt toen er verbinding werd gemaakt met de host.
Als de huidige berekening is opgeslagen en u geeft de context ervoor op, dan wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Opmerkingen 
Get (IPadresHost) geeft in FileMaker WebDirect het fysieke IP-adres van de hostcomputer als resultaat.
Als de hostmachine zowel IPv4- als IPv6-adressen heeft, geeft Get (IPadresHost) als resultaat alleen het IP-adres waarmee de client verbinding heeft gemaakt met de host.
Voorbeelden 
Geeft een van de volgende waarden als resultaat wanneer het huidige bestand wordt gehost:
IPv4: 14.156.13.121
IPv6: [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]
Geeft een van de volgende waarden als resultaat bij toegang tot een lokaal gehost bestand:
127.0.0.1 indien verbonden met 127.0.0.1
[::1] indien verbonden met localhost
14.156.13.121 indien verbonden met het IP-adres van de computer of geëvalueerd in FileMaker WebDirect.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules