Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( TijdstempelHuidigeHost )
 
Get ( TijdstempelHuidigeHost )
Doel 
Geeft als resultaat de huidige datum en tijd van de host (tot op de seconde) volgens de systeemklok.
Opmaak 
Get (TijdstempelHuidigeHost)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tijdstempel
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
De opmaak van de resultaatwaarde wordt bepaald door de instellingen van het databasebestand. U kunt de instellingen van uw clientsysteem in het besturingssysteem gebruiken.
Opmerkingen 
De client- en hostcomputer kunnen zich in verschillende tijdzones bevinden, waardoor Get (TijdstempelHuidigeHost) en Get (HuidigeTijdstempel) mogelijk een verschillende datum/tijd als resultaat geven. Bovendien zijn de huidige datum en tijd kenmerken van het hostsysteem, maar wordt de opmaak van de datum en tijd door het databasebestand bepaald.
Belangrijk  Voor gebruikers die via een netwerk zijn verbonden, kan de functie Get (TijdstempelHuidigeHost) de prestaties van het databasebestand beïnvloeden. Als u bijvoorbeeld de functie gebruikt in een niet-opgeslagen veld, en het veld is zichtbaar in een lijstweergave, dan is voor elke weergave van het veld een extra netwerktoegang vereist. Daarom kunt u deze functie beter gebruiken in opgeslagen berekeningvelden. Als u bijvoorbeeld voor elke nieuw gemaakte record automatisch een tijdstempel invoert met behulp van een opgeslagen berekeningveld, beperkt u de netwerktoegang tot een minimum.
Voorbeelden 
Deze functie geeft als resultaat 1-1-2019 11:30:01 AM wanneer de systeemklok op de hostcomputer dinsdag 1 januari 2019 11:30:01 aangeeft.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules