Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Containerfuncties > GetThumbnail
 
GetThumbnail
Doel 
Geeft als resultaat een miniatuurweergave van de inhoud in een containerveld, volgens een opgegeven hoogte en breedte.
Opmaak 
GetThumbnail (bronveld ; AanpassenAanBreedte ; AanpassenAanHoogte)
Parameters 
bronveld - een tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- of containerveld of een tekstuitdrukking of numerieke uitdrukking
AanpassenAanBreedte - de breedte van de miniatuurweergave.
AanpassenAanHoogte - de hoogte van de miniatuurweergave.
Resulterend gegevenstype 
container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
Geeft als resultaat een afbeelding die in een containerveld is opgeslagen, op basis van opgegeven waarden voor breedte en hoogte. De miniatuurweergave behoudt altijd de verhoudingen van de oorspronkelijke afbeelding en heeft een resolutie van 72 dpi. Miniaturen kunnen niet groter dan het originele formaat van de afbeelding worden gemaakt.
Opmerkingen 
Als de parameter veld geen veld opgeeft dat afbeeldingsgegevens bevat, moet veld het bestandspad naar een afbeelding bevatten.. Raadpleeg Bestandspaden maken.
Voorbeeld 1 
Exporteert een miniatuur met een maximale hoogte en breedte van 50 punten.
Veld instellen [Facturen::ExportContainer ; GetThumbnail (Facturen::Container ; 50 ; 50)
Veldinhoud exporteren [Facturen::ExportContainer]
Voorbeeld 2 
Maakt een miniatuur, exporteert deze en voegt deze aan een e-mail toe.
Veld instellen [Facturen::ExportContainer; GetThumbnail (Facturen::Container ; 50 ; 50)
Variabele instellen [$ATTACHMENT; Waarde:Get (TijdelijkPad) & GetContainerAttribute (Facturen::ExportContainer ; "bestandsnaam")]
Veldinhoud exporteren [Facturen::ExportContainer; "$ATTACHMENT"]
Mail verzenden [Verzenden via e-mailclient; Met dialoogvenster: Uit; Aan: Klanten::E-mail; "$ATTACHMENT"]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules