Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( HuidigeTijdUTCMilliseconden )
 
Get ( HuidigeTijdUTCMilliseconden )
Doel 
Geeft als resultaat de huidige tijd in Coordinated Universal Time (UTC) tot op de milliseconde.
Opmaak 
Get (HuidigeTijdUTCMilliseconden)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal, tijd
Afkomstig van 
FileMaker Pro 13.0
Beschrijving 
Geeft de huidige tijd zonder tijdzoneaanpassingen tot op de milliseconde sinds 01-01-0001. UTC-tijdzone moet worden aangepast om uw lokale tijd weer te geven.
Opmerkingen 
In client/server- en peer-to-peer-omgevingen evalueert deze functie de status van de clientcomputer waarop het script wordt uitgevoerd (niet de hostcomputer).
Voorbeeld 1 
Berekent de benodigde tijd om records te zoeken en te sorteren zoals opgegeven in het script.
Variabele instellen [$START ; Get (HuidigeTijdUTCMilliseconden)]
Ga naar lay-out ["Facturen"]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Variabele instellen [$END ; Get (HuidigeTijdUTCMilliseconden)]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Scriptduur" ; GetAsTime ($END - $START)]
Voorbeeld 2 
Berekent de lokale tijd voor de opgegeven tijdzone. Wanneer de tijd in UTC 08:43:55.304 is en TijdAanpassing -7 bevat:
GetAsTime ((Get (HuidigeTijdUTCMilliseconden) + (Locatie::TijdAanpassing * 3600000)) / 1000) geeft als resultaat 1:43:55.304 PM.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules