Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > GetValue
 
GetValue
Doel 
Geeft als resultaat de gevraagde waarde in Waardenummer uit LijstMetWaarden.
Opmaak 
GetValue (LijstMetWaarden;Waardenummer)
Parameters 
LijstMetWaarden - een lijst met door Returns gescheiden waarden.
Waardenummer - de uit de lijst op te vragen waarde.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Deze functie is handig als u scriptlussen of recursieve eigen berekeningen maakt.
Waarden zijn tekstitems, gescheiden door Returns. U kunt meerdere waarden tegelijk plaatsen om een lijst met door Returns gescheiden waarden te maken. Een waarde kan leeg zijn of één teken, een woord, zin of alinea zijn. Wanneer u op Enter of Return drukt, begint u met de aanmaak van een nieuwe waarde. De laatste waarde wordt herkend met of zonder een Return.
Wanneer de parameter LijstMetWaarden een letterlijke tekenreeks is, moet u tussen de items in de tekenreeks een letterlijk terugloopteken (¶) plaatsen. Als u een letterlijk terugloopteken wilt invoegen, klikt u op de knop in het dialoogvenster Berekening opgeven.
Voorbeelden 
GetValue ("Londen¶Parijs¶Hongkong" ; 2) geeft als resultaat
Parijs
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules