Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( LayoutNummer )
 
Get ( LayoutNummer )
Doel 
Geeft als resultaat het nummer van de lay-out (opgegeven in het dialoogvenster Lay-outs beheren) die momenteel wordt weergegeven.
Opmaak 
Get (LayoutNummer)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als in het huidige bestand meerdere vensters zijn geopend, kan elk venster een eigen waarde voor een lay-outnummer hebben, maar worden alleen de resultaten voor het venster op de voorgrond gegeven.
Opmerkingen 
U kunt Get (LayoutNummer) gebruiken in plaats van Get ( LayoutNaam ) functie als er meerdere lay-outs met dezelfde naam zijn.
Voorbeelden 
Deze functie geeft als resultaat 3 wanneer de actieve lay-out als derde is vermeld in de lijst met lay-outs in het dialoogvenster Lay-outs beheren.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules