Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( StatusSorteren )
 
Get ( StatusSorteren )
Doel 
Geeft als resultaat een waarde die de huidige sorteerstatus aangeeft.
Opmaak 
Get (StatusSorteren)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Geeft als resultaat:
0 als de records in de actieve tabel niet zijn gesorteerd
1 als de records in de actieve tabel zijn gesorteerd
2 als de records in de actieve tabel gedeeltelijk zijn gesorteerd (deels gesorteerd).
Elk venster heeft zijn eigen sorteerstatus.
Opmerkingen 
Wanneer records uit een ander bestand zijn geïmporteerd in een eerder gevonden en gesorteerde reeks, kunnen de records in een gesorteerde reeks bestaan in een halfgesorteerde toestand. Als u de geïmporteerde records wilt opnemen in de sorteervolgorde, sorteert u de gevonden reeks na de importactie.
Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 1 als de records in de actieve tabel zijn gesorteerd.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules