Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( LayoutTabelNaam )
 
Get ( LayoutTabelNaam )
Doel 
Geeft als resultaat de naam van de tabel die de records in de huidige lay-out weergeeft.
Opmaak 
Get (LayoutTabelNaam)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Geeft als resultaat de naam van de tabelvermelding voor de lay-out in het huidige venster. Als geen venster zijn geopend, is het resultaat een lege tekenreeks.
Voorbeelden 
Er zijn twee lay-outs, Docenten en Professors, met de overeenkomstige tabelvermeldingen Docenten en Professors. Een niet-opgeslagen berekening van Get (LayoutTabelNaam) geeft als resultaat Docenten wanneer Docenten de actieve lay-out is en geeft als resultaat Professors wanneer Professors de huidige lay-out is.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules