Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > SerialIncrement
 
SerialIncrement
Doel 
Geeft als resultaat opgegeven tekst en getallen, waarbij de getallen toenemen met het opgegeven aantal.
Opmaak 
SerialIncrement (tekst ; vermeerderdMet)
Parameters 
tekst - een tekst die ook een getal bevat.
vermeerderdMet - een numerieke uitdrukking waarmee de tekst moet worden vermeerderd.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Deze functie verwijdert niet de tekst in tekst, wat normaal gesproken gebeurt wanneer u een standaardberekening uitvoert met een waarde die tekst bevat.
Als de waarde van vermeerderdMet een decimaal getal is, wordt alleen het geheel-getalgedeelte van de waarde in vermeerderdMet toegevoegd aan het laatste getal in tekst. Elk ander teken dan een getal wordt als een scheidingsteken beschouwd. U kunt voor vermeerderdMet zowel positieve als negatieve waarden gebruiken.
Voorbeelden 
SerialIncrement ("abc12" ; 1) geeft als resultaat abc13.
SerialIncrement ("abc12" ; 7) geeft als resultaat abc19.
SerialIncrement ("abc12" ; -1) geeft als resultaat abc11.
SerialIncrement ("abc12" ; 1,2) geeft als resultaat abc13.
SerialIncrement ("abc1.2" ; 1.2) geeft als resultaat abc1.3.
In onderstaand voorbeeld wordt elk ander teken dan een getal als een scheidingsteken beschouwd, en wordt het getal uiterst rechts opgehoogd.
SerialIncrement ("abc123;999" ; 1) geeft als resultaat abc123;1000.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules