Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > Lookup
 
Lookup
Doel 
Geeft als resultaat de waarde die is opgegeven in het bronveld, met behulp van de relaties in de relatiegrafiek.
Opmaak 
Lookup (BronVeld{;FalenUitdrukking})
Parameters 
BronVeld - het veld waaruit de opzoekwaarde afkomstig is.
FalenUitdrukking - een uitdrukking.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Als het opzoeken mislukt, wordt het resultaat van de optionele FalenUitdrukking weergegeven.
Deze functie kan alleen toegang krijgen tot de inhoud van het BronVeld als de tabellen die het bronveld en het berekeningveld bevatten, gerelateerd zijn. Berekeningen die de functie Lookup gebruiken, worden niet gedwongen tot een niet-opgeslagen berekening.
Voorbeelden 
U hebt twee tabellen, Werknemers en Bedrijf, in een databasebestand die de gegevens bevatten die hieronder zijn weergegeven.
Tabel Werknemers
 
Bedrijfscode
Werknemer
100
Jan Smit
200
Pieter Wamel
300
Sanne Amerfoort
Tabel Bedrijf
 
Bedrijfscode
Bedrijfsnaam
Code
100
Apple
91234
100
Apple
82345
200
FileMaker
95054
De tabellen Werknemers en Bedrijf zijn gerelateerd door middel van het getalveld Bedrijfscode. De berekening Bedrijfsnaam = Lookup (Bedrijf::Bedrijfsnaam ; "Niet gevonden") die in de tabel Werknemers is gedefinieerd, geeft Apple als resultaat voor de eerste record, FileMaker voor de tweede record en Niet gevonden voor de derde record.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules