Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( VensterBoven )
 
Get ( VensterBoven )
Doel 
Geeft als resultaat de verticale afstand, in punten, tussen de buitenrand van het venster waarop het script wordt uitgevoerd en de onderste rand van de menubalk in macOS of de bovenrand van het scherm in Windows.
Opmaak 
Get (VensterBoven)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Het vertrekpunt van het referentiecoördinatensysteem is de linkerbenedenhoek onder de menubalk in macOS. In Windows is het vertrekpunt de bovenrand van het scherm. Een negatieve waarde geeft het gedeelte aan van het bovenste deel van het venster dat achter de menubalk verborgen is.
Opmerkingen 
Het venster waarop het script wordt uitgevoerd is niet noodzakelijk het venster op de voorgrond.
In FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 52 wanneer de buitenrand van het actieve venster 52 punten verwijderd is van de menubalk.
Deze functie geeft als resultaat 0 wanneer de buitenrand van het actieve venster net tegen de menubalk ligt.
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Nieuw venster scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules