Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( StatusOpenRecords )
 
Get ( StatusOpenRecords )
Doel 
Geeft als resultaat een getal dat de status van de huidige record voorstelt.
Opmaak 
Get (StatusOpenRecords)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Geeft als resultaat:
0 voor een gesloten (vastgelegde) record
1 voor een nieuwe record die niet is vastgelegd
2 voor een gewijzigde record die niet is vastgelegd
3 voor een verwijderde record die niet is vastgelegd
Opmerkingen 
Deze functie geeft als resultaat de status van de huidige record van de huidige gebruiker. Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 1 als de huidige record een nieuwe record is die de huidige gebruiker niet heeft opgeslagen.
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Vorige versie record/verzoek scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules