Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( ToetsaanslagActivering )
 
Get ( ToetsaanslagActivering )
Doel 
Geeft als resultaat de tekens die de scriptactivering BijToetsaanslagObject of BijToetsaanslagLay-out activeerde.
Opmaak 
Get (ToetsaanslagActivering)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Beschrijving 
Geeft als resultaat een waarde wanneer er een script wordt uitgevoerd dat is geactiveerd door een BijToetsaanslagObject scriptactivering of BijToetsaanslagLay-out scriptactivering, of wanneer een script wordt uitgevoerd dat is aangeroepen vanuit het geactiveerde script. Anders wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven. Er kunnen meerdere tekens als resultaat worden gegeven wanneer de invoer komt van een input method editor (IME).
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
Voorbeelden 
De volgende code geeft de tekst Bezig met verwerken van invoer... weer wanneer een regelterugloopteken wordt ingevoerd:
If [ Code (Get (ToetsaanslagActivering)) = 13 ]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Bezig met verwerken van invoer..."]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules