Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( RecordToegang )
 
Get ( RecordToegang )
Doel 
Geeft als resultaat een getal op basis van de toegangsprivileges van de huidige record. Toegewezen vanuit het dialoogvenster 'Privileges voor eigen record'.
Opmaak 
Get (RecordToegang)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Geeft als resultaat:
0 als in de privileges voor de eigen record van de accountprivilegeset de privileges Weergeven noch Bewerken op ja zijn ingesteld voor de huidige record.
1 als in de privileges voor de eigen record van een accountprivilegeset Weergeven op ja is ingesteld voor de huidige record, of als Weergeven op beperkt is ingesteld en de berekening die voor beperkte toegang is gedefinieerd de waarde waar als resultaat geeft.
Opmerking  Als zowel Weergeven als Bewerken op ja zijn ingesteld, geeft Get (RecordToegang) 2 als resultaat.
2 als in de privileges voor de eigen record van een accountprivilegeset Bewerken op ja is ingesteld voor de huidige record, of als Bewerken op beperkt is ingesteld en de berekening die voor beperkte toegang is gedefinieerd de waarde waar als resultaat geeft.
Opmerkingen 
Get (RecordToegang) geeft alleen informatie over de privileges die voor de toegang tot records zijn gedefinieerd. De functie negeert toegangsprivileges die zijn toegewezen via afzonderlijke lay-outs. Als u de toegang tot een record volledig wilt controleren, kunt u eventueel de resultaten van de Get ( LayoutToegang ) functie en Get (RecordToegang) gebruiken.
Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Zie Privileges voor toegang tot records bewerken voor meer informatie over het beperken van de toegang tot records.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 1 wanneer de recordtoegang van het type 'alleen lezen' is.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules