Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Containerfuncties > GetContainerAttribute
 
GetContainerAttribute
Doel 
Geeft als resultaat de bestandsmetagegevens van het opgegeven containerveld.
Opmaak 
GetContainerAttribute (bronveld;attribuutNaam)
Parameters 
bronveld - de naam van een containerveld.
attribuutNaam - de naam van een ondersteund attribuut (zie hieronder)
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 13.0
Beschrijving 
Sommige attributen geven mogelijk geen resultaat. Bijvoorbeeld, de waarden voor de breedtegraad en lengtegraad van een foto zijn mogelijk niet beschikbaar of sommige metagegevens van audio, zoals de albumhoes, zijn mogelijk niet beschikbaar omdat de metagegevens buiten het audiobestand worden bewaard. Sommige afzonderlijke attributen in de groepsattribuut all zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde omstandigheden.
Tip  Als u de frequentie waarmee FileMaker Pro containergegevens analyseert wilt minimaliseren, gebruikt u GetContainerAttribute in de automatische invoer van een berekening in een veld en maakt u de selectie van Bestaande waarde van veld niet vervangen (indien aanwezig) ongedaan. In dit geval wordt GetContainerAttribute alleen bijgewerkt wanneer de inhoud van het opgegeven containerveld wijzigt. Als GetContainerAttribute wordt gebruikt in de definitie van een berekeningveld, kan de berekening worden bijgewerkt telkens als de huidige record wordt gewijzigd. Hierdoor dalen de prestaties van uw oplossing.
Kenmerken
 
Attribuut
Geeft dit als resultaat
Resulterend gegevenstype
Algemeen
 
 
filename
De naam van het bestand dat is ingevoegd in het containerveld.
tekst
MD5
Het resultaat van de toepassing van de cryptografische hashfunctie MD5 op een bestand dat is ingevoegd in het containerveld of een bestand waarnaar wordt verwezen door een containerveld.
tekst
storageType
De gebruikte methode om de gegevens in het containerveld te bewaren: Geïntegreerd, Extern (Beveiligd), Extern (Open), Bestandsverwijzing, Tekst.
tekst
fileSize
De grootte (in bytes) van het bestand dat is ingevoegd in het containerveld.
getal
internalSize
De hoeveelheid (in bytes) ruimte in het databasebestand die het containerveld gebruikt.
getal
externalSize
De hoeveelheid (in bytes) ruimte die extern wordt bewaard door het containerveld. Dit is ofwel de grootte van het bestand waarnaar wordt verwezen ofwel de totale grootte van alle bestanden in het containerveld (ingesteld voor open of beveiligde opslag).
getal
externalFiles
Een lijst met de externe bestanden die zijn gekoppeld aan het containerveld (bestanden met open of beveiligde opslag of een bestandsverwijzing).
tekst
 
 
 
Afbeeldingen
 
 
width
Een getal dat de breedte van de afbeelding in pixels voorstelt.
getal
height
Een getal dat de hoogte van de afbeelding in pixels voorstelt.
getal
dpiWidth
Een getal dat de horizontale DPI van de afbeelding voorstelt.
getal
dpiHeight
Een getal dat de verticale DPI van de afbeelding voorstelt.
getal
transparency
1 als de afbeelding een alphakanaal heeft, anders is het resultaat 0.
getal
 
 
 
Foto's
 
 
 
Opmerking  Alleen JPEG- en TIFF-bestanden geven resultaten.
 
orientation
Een getal dat de richting van de afbeelding voorstelt:
1 (Normaal)
2 (Horizontaal omgekeerd)
3 (180º geroteerd)
4 (Verticaal omgekeerd)
5
(90º linksom geroteerd en verticaal omgekeerd)
6 (90º linksom geroteerd)
7
(90º rechtsom geroteerd en verticaal omgekeerd)
8 (90º rechtsom geroteerd)
Opmerking  de richting van foto's die zijn ingevoegd met oudere versies van FileMaker Pro wordt niet automatisch bepaald; voor zulke foto's wordt niet toegepast aan het resultaat toegevoegd. Bijvoorbeeld, 3 (180º geroteerd), niet toegepast.
tekst
created
De oudste tijdstempel van de foto.
tijdstempel
modified
De nieuwste tijdstempel van de foto. Als de foto nooit is gewijzigd, geeft dit een lege tekenreeks als resultaat.
tijdstempel
latitude
De breedtegraad van de locatie waar de foto is genomen.
tekst
longitude
De lengtegraad van de locatie waar de foto is genomen.
tekst
make
De fabrikant van de camera die u hebt gebruikt om de foto te nemen.
tekst
model
Het model van de camera die u hebt gebruik om de foto te nemen.
tekst
 
 
 
Audio
 
 
 
Opmerking  Alleen MP3- en M4A-bestanden geven resultaten.
 
title
De titel van het muzieknummer.
tekst
artist
De naam van de artiest van het muzieknummer.
tekst
album
De naam van het album dat het muzieknummer bevat.
tekst
year
Het jaar waarin het muzieknummer is uitgebracht.
tekst
track
Het nummer en de positie van het muzieknummer. Bijvoorbeeld, 3/12, of 3 als de positie niet beschikbaar is.
tekst
genre
Het genre van het muzieknummer.
tekst
composer
De componist van het muzieknummer.
tekst
coverArt
Een afbeelding van de albumhoes.
container
duration
De duur van het muzieknummer. Bijvoorbeeld, 0:03:16.
tijd
bitRate
Het aantal kilobits per seconde (kbps) dat in het muzieknummer wordt gebruikt.
getal
 
 
 
Streepjescodes
 
 
barcodeText
De inhoud van de streepjescode.
tekst
barcodeType
Het type van de streepjescode.
tekst
 
 
 
Handtekeningen
 
 
signed
De tijdstempel wanneer de handtekening is ingevoegd.
tijdstempel
 
 
 
Groepen
 
 
general
Vermelde kenmerken in de categorie Algemeen die betrekking hebben op het containerveld.
tekst
audio
Vermelde kenmerken in de categorie Audio die betrekking hebben op het containerveld.
tekst
image
Vermelde kenmerken in de categorie Afbeelding die betrekking hebben op het containerveld.
tekst
photo
Vermelde kenmerken in de categorie Foto die betrekking hebben op het containerveld.
tekst
barcode
Vermelde kenmerken in de categorie Streepjescodes die betrekking hebben op het containerveld.
tekst
signature
Vermelde kenmerken in de categorie Handtekeningen die betrekking hebben op het containerveld.
tekst
all
Vermelde kenmerken in de bovenstaande categorieën die betrekking hebben op het containerveld.
tekst
Opmerkingen 
De internalSize kan veel kleiner zijn dan de fileSize (bijvoorbeeld, containervelden die zijn ingesteld voor open of beveiligde opslag, bestandsreferenties, of gecomprimeerde bestanden) of veel groter zijn dan de fileSize (bijvoorbeeld, containervelden die zijn gemaakt door plug-ins).
Met het attribuut MD5 kunt u de invoeging van gedupliceerde bestanden in een containerveld voorkomen, ongeacht de bestandsnaam.
Streepjescodes en handtekeningen worden niet als afbeeldingen beschouwd.
Voor de groepsattributen general, audio, image, photo en all worden attributen weergegeven in het formaat attributeNaam: attribuutWaarde met één attribuut per regel. Sommige attributen worden anders weergegeven om het attribuut op één regel te krijgen:
externalFiles. Toont alleen het aantal externe bestanden.
transparency. Toont 1 (Waar) of 0 (Onwaar).
coverArt. Toont png of jpg, afhankelijk van het type afbeelding.
bitRate. Toont kbps na het nummer. Als een audio een variabele bitsnelheid gebruikt, wordt (VBR) toegevoegd aan het resultaat. Bijvoorbeeld: Bitsnelheid: 247 kbps (VBR).
year. Informatie over de datum kan tussen haakjes na het jaar worden gegeven. Bijvoorbeeld: Jaar: 2019 (10/11/2019).
Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.
Voorbeelden 
De attributen in de volgende voorbeelden worden tussen aanhalingstekens geplaatst.
GetContainerAttribute (Afbeelding;"all") geeft als resultaat:
[General]
Filename: IMG_003.JPG
Storage Type: Ingesloten
MD5: C35A3F668A1FB3F370969399A1FF04FE
File Size: 1964978
Internal Size: 1965064
External Size: 0
External Files: 0
 
[Image]
Width: 1936
Height: 2592
DPI Width: 72
DPI Height: 72
Transparency: 0 (False)
 
[Photo]
Orientation: 6 (90° linksom geroteerd)
Created: 14-1-2020 14:40:31
Modified:
Latitude: 37,406167
Longitude: -121,983333
Make: Apple
Model: iPhone 5s
 
GetContainerAttribute (Product;"barcode") geeft als resultaat:
[Bar Code]
Bar Code Text: 875720001107
Bar Code Type: UPC-A
 
GetContainerAttribute (Pakket;"signature") geeft als resultaat:
[Signature]
Signed: 10-11-2019 11:41:22
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules