Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > IsEmpty
 
IsEmpty
Doel 
Geeft als resultaat 1 (waar) als een veld leeg is of als andere fouten optreden; in het andere geval is het resultaat 0 (onwaar).
Opmaak 
IsEmpty (veld)
Parameters 
veld - een veldnaam, tekstuitdrukking of numerieke uitdrukking
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze functie geeft als resultaat 1 (waar) als een veld leeg is, als een gerelateerd veld, gerelateerde tabel, relatie of bestand ontbreekt, of als een andere fout optreedt. Anders is het resultaat 0 (onwaar).
Voorbeelden 
IsEmpty (Bestelnummer) geeft als resultaat 1 als het veld Bestelnummer leeg is.
If (IsEmpty (Achternaam) ; "Ongeldige record" ; "") geeft de tekst Ongeldige record weer als het veld Achternaam leeg is. Bevat het veld Achternaam wel een naam, dan verschijnt er niets.
IsEmpty (Betalingen::Betalingsdatum) geeft als resultaat 1 als de tabel Betalingen bijvoorbeeld is verplaatst of hernoemd.
IsEmpty ("tekst") geeft als resultaat 0.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules