Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextColorRemove
 
TextColorRemove
Doel 
Verwijdert alle lettertypekleuren in de opgegeven tekst of verwijdert de lettertypekleur die door de RGB-functie is opgegeven.
Opmaak 
TextColorRemove (Tekst{;RGB (rood;groen;blauw)})
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
RGB (rood;groen;blauw) - elk geheel getal in het bereik 0 tot en met 16777215 dat wordt verkregen door de waarden voor rood, groen en blauw (elk met een bereik van 0 tot 255) te combineren om een kleur voor te stellen.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Gebruik deze functie als u tekst weer wilt herstellen in de oorspronkelijke lettertypekleur voor het veld. Als u niet met de functie RGB een kleur opgeeft, wordt alle tekst weergegeven in de standaardlettertypekleur die in de lay-outmodus voor het veld is ingesteld. Wanneer de lettertypekleur door de functie RGB wordt opgegeven, wordt alleen de opgegeven lettertypekleur verwijderd uit elk deel van de tekst dat in die kleur is weergegeven. Die delen van de tekst worden dan weergegeven in de standaardlettertypekleur van het veld.
Opmerkingen 
Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.
Voorbeelden 
TextColorRemove ("Rode tekst en groene tekst") geeft als resultaat Rode tekst en groene tekst weergegeven in de standaardlettertypekleur van het veld.
TextColorRemove ("Rode tekst en groene tekst" ; RGB (255 ; 0 ; 0)) geeft als resultaat Rode tekst en groene tekst waarin alleen de zuivere rode kleur van de woorden Rode tekst is verwijderd.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Tekst opmaken