Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( GeïnstalleerdeFMPlugins )
 
Get ( GeïnstalleerdeFMPlugins )
Doel 
Geeft als resultaat de naam, het versienummer en de ingeschakelde status van geïnstalleerde plug-ins.
Opmaak 
Get (GeïnstalleerdeFMPlugins)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
Deze functie is handig als u wilt controleren of een geïnstalleerde plug-in nieuwer of ouder is dan een plug-in die vereist is door een bestand. Het versienummer wordt als resultaat gegeven als het beschikbaar is.
Als er meer plug-ins zijn geïnstalleerd, geeft Get (GeïnstalleerdeFMPlugins) als resultaat de waarden voor elke plug-in op aparte regels, van elkaar gescheiden door Returns.
Get (GeïnstalleerdeFMPlugins) geeft alleen informatie over de versie van de plug-in als resultaat wanneer de ontwikkelaars van de plug-in versie-informatie hebben ingevoerd in het bronbestand (Windows) of in het bestand info.plist (macOS).
macOS: Plug-ins worden opgeslagen als pakketten.
De ingeschakelde status wordt als volgt als resultaat gegeven:
Enabled De plug-in is ingeschakeld in de voorkeuren van FileMaker Pro en kan worden geladen.
Disabled – De plug-in is uitgeschakeld in de voorkeuren van FileMaker Pro en kan niet worden geladen.
Ignored – De plug-in kon niet worden geladen, mogelijk door incompatibele software.
Voorbeelden 
Wanneer:
MijnPlugin1 is geïnstalleerd en ingeschakeld op het tabblad Plug-ins in het dialoogvenster Voorkeuren.
MijnPlugin2 is geïnstalleerd en uitgeschakeld op het tabblad Plug-ins in het dialoogvenster Voorkeuren.
MijnPlugin3 niet kon worden geladen.
geeft Get (GeïnstalleerdeFMPlugins) als resultaat:
MijnPlugin1;1.0;Enabled
MijnPlugin2;1.1;Disabled
MijnPlugin3; ;Ignored
Verwante onderwerpen 
Plug-ins installeren
Plug-invoorkeuren instellen
Plug-ins bijwerken
Voorbeeld van update van plug-in
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules