Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Containerfuncties > CryptDigest
 
CryptDigest
Doel 
Geeft als resultaat een binaire hash-waarde die door het opgegeven cryptografische hash-algoritme is gegenereerd.
Opmaak 
CryptDigest(gegevens;algoritme)
Parameters 
gegevens - een tekstuitdrukking of een veld dat wordt gebruikt om de hash te genereren.
algoritme - de naam van de cryptografische algoritme die moet worden gebruikt (raadpleeg CryptAuthCode functie).
Resulterend gegevenstype 
container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Beschrijving 
Gebruik de functies Base64EncodeRFC en Base64Decode of HexEncode en HexDecode om de codering van de resulterende hash te controleren.
Opmerkingen 
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".
Voorbeeld 1 
In het containerveld Resultaten, bewaart een bestand met de samenvatting van de tekst in het veld Bericht met behulp van de standaardalgoritme.
Veld instellen [Tabel::Resultaten ; CryptDigest (Tabel::Bericht ; "")]
Voorbeeld 2 
Geeft als resultaat een samenvatting van de inhoud van de $JSON-variabele middels de SHA512-algoritme. De resulterende containergegevens van CryptDigest wordt als tekst in Base64-codering weergegeven.
Base64EncodeRFC (4648; CryptDigest ($JSON ; "SHA512"))
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules