Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( ActieveCombinatietoetsen )
 
Get ( ActieveCombinatietoetsen )
Doel 
Geeft als resultaat het aantal combinatietoetsen die worden ingedrukt.
Opmaak 
Get (ActieveCombinatietoetsen)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Het getal dat als resultaat wordt gegeven, wordt berekend door getallen op te tellen die elk een ingedrukte combinatietoets (bijvoorbeeld Control+Shift) voorstellen. Aan de verschillende combinatietoetsen zijn de volgende waarden toegewezen:
Shift = 1
Caps Lock = 2
Ctrl (Windows) en Control (macOS) = 4
Alt (Windows) en Option (macOS) = 8
Command (macOS) = 16
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en geeft 0 als resultaat.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 9 wanneer op een Windows-computer de combinatie Shift+Alt wordt ingedrukt.
U kunt deze functie gebruiken in een script dat een scriptstap Aangepast dialoogvenster tonen bevat (met een knop OK en Annuleren) om een speciale actie uit te voeren als de gebruiker de Alt-toets (of Option-toets) ingedrukt houdt wanneer hij/zij op OK klikt.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren