Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Mobiele functies > RangeBeacons
 
RangeBeacons
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met iBeacons en hun afstand tot een iOS-apparaat.
Opmaak 
RangeBeacons (UUID {; time-out; primair; secundair})
Parameters 
UUID - de universele unieke ID die iBeacons moet zoeken. De UUID identificeert een of meer iBeacons als een specifiek type of van een specifieke organisatie. iBeacons voor alle filialen van een warenhuis kunnen bijvoorbeeld dezelfde UUID delen.
time-out - het aantal seconden dat er moet worden gewacht alvorens een waarde als resultaat te geven. Als time-out niet is opgegeven, geeft de functie als resultaat een waarde na vijf seconden.
primair - de waarde die een groep iBeacons identificeert. Alle iBeacons van een specifiek filiaal van een warenhuis kunnen bijvoorbeeld dezelfde primaire waarde delen.
secundair - de waarde die specifieke iBeacons in een groep iBeacons identificeert. Alle iBeacons in de afdeling Speelgoed van een specifiek filiaal van een warenhuis kunnen bijvoorbeeld dezelfde secundaire waarde delen.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
Tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 15.0
Beschrijving 
In FileMaker Go worden de volgende resultaten gegeven:
UUID - de universele unieke ID voor elke geïdentificeerde iBeacon.
primair - de waarde die een groep iBeacons identificeert.
secundair - de waarde die specifieke iBeacons in een groep iBeacons identificeert.
afstand een getal dat de relatieve afstand tot een iBeacon aangeeft. Geeft als resultaat:
0 (Onbekend) De afstand tot de iBeacon kan niet worden bepaald.
1 (Heel dicht) De iBeacon bevindt zich heel dicht bij het iOS-apparaat.
2 (In de buurt) De iBeacon bevindt zich relatief dicht bij het iOS-apparaat.
3 (Ver) De iBeacon bevindt zich ver van het iOS-apparaat.
nauwkeurigheid - de nauwkeurigheid van de afstand, gemeten in meters vanaf de iBeacon. Deze waarde helpt u een onderscheid te maken tussen iBeacons met dezelfde afstand. Een negatieve waarde betekent dat de nauwkeurigheid niet kon worden bepaald.
rssi - de sterkte van het ontvangen signaal van de iBeacons, gemeten in decibels.
Opmerkingen 
Als geen iBeacons aan de criteria voldoen, geeft deze functie als resultaat een lege tekenreeks.
Als Locatievoorzieningen in iOS is uitgeschakeld, geeft deze functie als resultaat een lege tekenreeks.
Als de opvraag ongeldig is, geeft deze functie als resultaat een vraagteken (?).
Voorbeelden 
RangeBeacons ("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C") geeft als resultaat informatie over iBeacons in de buurt die de opgegeven UUID hebben:
D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 10, 1, 0, -1.00, 0
D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 5, 1, 3, 14.68, -79
D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 5, 2, 3, 18.96, -81
RangeBeacons ("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C"; 30) geeft na 30 seconden het resultaat.
RangeBeacons ("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C"; 20; 10; 1) geeft als resultaat informatie over iBeacons die de opgegeven UUID hebben en die een waarde van 10 voor primair en een waarde van 1 voor secundair hebben. Na 20 seconden wordt het resultaat gegeven.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Functies
Formules